C.B.S.’s studieplan

DEL 1              (Innføring – 4 dager)

Del 1 er starten for alle og introduserer studentene for konseptet Bowen Teknikken.
Studiegruppen er på max. 20 studenter slik at hver enkelt student får god veiledning.
Illustrert og detaljerte undervisningsmateriell vil bli utlevert på norsk.

Undervisningen er praktisk basert, dvs. at studentene trener på hverandre
mens de blir veiledet av instruktøren.  Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med
denne treningen er det best å ha minst mulig klær på. Hvis man føler det ukomfortabelt
å opptre i undertøy, ta gjerne med små shorts og singlet.

Etter 4 dagers innføring og trening har studentene kunnskap nok til å utføre en komplett
kroppsbehandling. For å få en god forståelse og ferdighet, skal studentene skrive ned
10 klienthistorier (30 behandlinger), som de foretar i tiden mellom Del 1 og Del 3.
Mellom samlingene er instruktør og assistent tilgjengelig med hjelp til studentene og
kan svare på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med behandlinger og arbeidet med
klient historier.

Studieinnhold:

Nedre rygg- og beinprosedyrer: innføring i en omfattende behandling for nedre rygg-plager,
kne-problemer, hamstringsplager og sirkulasjonsproblemer.

Rygg- og nakkeprosedyrer: en effektiv behandling for et stort omfang av plager.
De enkle og overraskende få grep i disse to områder henvender seg effektivt til hele
kroppens system. De er veldig kraftfulle og grunnleggende for de fleste Bowen behandlinger.

Skulderprosedyre: en av de mest effektive behandlinger for skulderplager tilgjengelig
i fysisk terapi i dag.

Albue-, håndledd- og kneprosedyrer: behandler problemer i håndledd, albu og knær
så vel som akutte skader samt kroniske plager.

Ankelprosedyre: gir terapeuten umiddelbart et redskap til å behandle en forstuet ankel
eller andre skader. Ved andre terapiformer, vil man sjelden behandle betente eller hovne
områder, men Bowen Teknikken er veldig effektiv i slike situasjoner.
IMG_5694[1]

Hamstringprosedyre: øker fleksibiliteten av hamstringsmusklene
og studier har vist at det ikke bare er umiddelbart etter behandling,
men fleksibiliteten forsetter å øke i løpet av uken som følger etter
en Bowen behandling.

DEL 2  (Første repetisjon – 3 dager)

I del 2 repeteres alt som ble undervist i del 1, for å forsikre at studentens forståelse
og praktisk utførsel av prosedyrene er korrekte og nøyaktige.  På dette tidspunktet
har studentene fått erfaringer ved å praktiser teknikken og del 2 vil bygge videre på
dette og finpusse deres dyktighet og nøyaktighet. Det vil også settes av tid til
å assistere studentene med deres klientrapporter, som de er i gang med.

DEL 3   (videreføring – 4 dager)

Del 3 tar teknikken til en ny dimensjon og inkluderer prosedyrer som er bemerkelsesverdig
for deres raske effekt. En lærebok med fargefotografier følger med undervisningsmaterialet.
Denne inneholder over 100 fargefotografier med veiledende piler og enkel tekst, s
om ikke bare viser posisjoner og retninger av grepene, men vil også hjelpe studenten
med å forklare teknikkens egenskaper til klientene.

For å delta på del 3 er det nødvendig å levere inn de 10 klienthistorier
(30 behandlinger).
Disse vil bli gjennomgått og evaluert skriftlig, og gitt veiledning og forslag
til eventuell forbedring.

Studie innhold:

Åndedrett og mellomgulvprosedyre: en viktig prosedyre for behandling av symptomer
knyttet til luftveisplager. Den kan også benyttes i forbindelse med kolikk og astma
for barn og nyfødte. Med en liten justering har den også ha god effekt på strukturell
misdannelse som scoliose.

Temporo Mandibular ledd prosedyre:en avde viktigste prosedyrer man lærer.
Kjeveleddsprosedyren (TML) kan anvendes mot så mange plager at det nesten
er umulig å nevne dem alle.

Bekkenprosedyre: ved å utføre 4 grep i bekkenprosedyren, kan terapeuten selv se
de mest fastlåste og kroniske problemer forandre seg på minutter. Beinlengdeforskjell
som har vært behandlet mange ganger med andre terapier, blir ofte rettet umiddelbart
med langvarig resultat. Prosedyren kan også benyttes for idrettsskader, som lyskestrekk
og hamstring-problemer, og for å bedre mulighetene for graviditet bare for å nevne noen.

Halebeinprosedyre:kan benyttesfor en rekke plager, inkludert forplantning- og urinveisproblemer.

Nyreprosedyre:et grep som reduserer trykk og betennelse rundt nyre området,
gir lindring for urinveis-symptomer samt ryggsmerter.

Del 4  (Siste repetisjon – 3 dager)

I del 4 repeteres Bowen grepene man lærte i del 3 og har til hensikt å forene alle grepene
som er lært så langt. På dette tidspunkt er studentene i gang med å forberede deres
andre sett av 10 klient historier fra behandlinger og spørsmål i denne forbindelse vil bli besvart.

Utdannelsen er godt strukturert – klient historiene gir verdifulle erfaringer og praksis i studietiden”. 

Del 5   (Eksamen – fire dager)

I del 5 repeteres og praktiseres alle prosedyrer. Studentene bemerker at dette er
modulen hvor alt ”faller på plass”. Det er en skriftlig og en praktisk vurdering om
ettermiddagen den siste dagen. Studentene blir også introdusert til mer avanserte
tilnærmelser til Bowen Teknikken, som de kan bygge på etter hvert som de får erfaringer
som terapeuter.

Vennligst bemerk
Det er minimum 4 måneders intervall mellom Del 1 og Del 3.
Det er minimum 4 måneders intervall mellom Del 3 og Del 5.
Det er foreløpig ingen formelle opptakskrav, men det er en fordel å ha:
Helsefaglig studiekompetanse, søkere uten dette blir vurdert ut fra sin yrkespraksis,
annen utdanning som generell studiekompetanse eller yrkesutdanninger, omsorgsoppgaver,
fullført videregående utdanning eller yrkesfaglig utdanning, gode norsk kunnskaper – skriftlig og muntlig, kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære.
Søknaden blir vurdert og har du relevant studiekompetanse får du tilsendt bekreftelse på studieplassen.

NB!
Hvis noe uforutsett skulle oppstå, forbeholder College of Bowen Studies og
Bowen Akademiet seg retten til å avlyse studieprogrammet. I slikt tilfelle blir forhåndsbetalt beløp refundert.

College of Bowen Studies og Bowen Akademiet forbeholder seg retten til å avslå opptak til videre studie
når som helst i løpet av studietiden.

Medlemskap i Bowen Norge
Studenter får studentmedlemskap i foreningen Bowen Norge.
Etter at utdannelsen er fullført kan godkjente bowenterapeuter bli medlem av
foreningen Bowen Norge. For å være fullt medlem og dermed stå på terapeutlisten
på foreningens hjemmeside, må terapeuten sende kopi av diplom og forsikringsbevis
eller bli med i foreningens kollektive ansvarsforsikring.