SommerfuglVårt mål og visjon

Bowen Akademiet samarbeider med foreningen Bowen Norge for å få Bowen Teknikken kjent i Norge,  slik at hele Norges befolkning kan få glede av en behandling med Bowen Teknikken. Bowen Akademiet representerer europas ledende skole i BowenTeknikken,  College of Bowen Studies (CBS) her i Norge. Julian Baker har selv lært teknikken i Australia,  og brakte den til England 1992. Han er meget entusiastisk og han studerer Bowengrepene inngående og kan bare konstatere at Bowen Teknikken er så genial, at alt undervisningsmateriell  er basert på den originale Bowen Teknikken. Julian Baker har tilrettelagt et innspirende, lettfattelig studieprogram med detaljert og illustrert studiemateriell.  Bowen Akademiets visjon er å utdanne gode, dedikerte og omsorgsfulle terapeuter som  kan hjelpe mennesker over hele landet til å få en bedre livskvalitet. Studentene får automatisk medlemskap i Bowen Norge, samt forsikring under studietiden.

Undervisningen finner sted sentralt i Oslo eller eventuelt andre større byer i Norge. Vi strekker oss langt for at undervisningsmaterialet blir oversatt til norsk.  Vi ønsker at det er lett å forstå og at det fungerer som et godt verktøy  man kan støtte seg til når man kommer tilbake i hverdagen.

Vi ønsker også å bidra til at praktiserende terapeuter får et høyt kompetansenivået,  slik at de får motivasjon i sitt daglige arbeide i sine klinikker rundt om i landet.  Derfor holder vi jevnlige repetisjonskurser hvor prosedyrer gjennomgåes og erfaringer utveksles mellom deltakerene. I tillegg holder Julian Baker workshops med praktiserende terapeuter, hvor vi får anledning til å lære mer og fordype oss for å bli bedre bowenterapeuter.  (Oversikt over praktiserende terapeuter finnes på http://www.bowennorge.no)  Vi bidrar også med å utvikle presentasjonsmateriell, messeutstyr, plansjer og annet reklamemateriell, som praktiserende terapeuter kan benytte seg av når de holder foredrag eller deltar på messer etc. Vi ønsker å gjøre Norges befolkning friskere ved å utdanne gode terapeuter.