UTDANNINGENS STRUKTUR

Utdanningen er tilrettelagt for praktisk undervisning, en metode som bidrar til at
studentene raskt blir fortrolig med den nye teknikken.
Etter å ha gjennomført en vellykket utdannelse får man overlevert et diplom
av C.B.S. Certificate of Proficiency in The Bowen Technique.

Utdannelses program 2019 i OSLO  (varighet 9.30 – 17.00) (126 timer)

Del 1 – 4 dager           Kr. 7.500,-       31. januar – 3. februar
Del 2 – 3 dager           Kr. 5.000,-       15. – 17. mars
Del 3 – 4 dager           Kr. 7.500,-       09. – 12. mai
Del 4 – 3 dager           kr. 5.000,-       23. – 25. august
Del 5 – 4 dager           kr. 8.500,-         7. – 10. november

Utdannelses program 2019 i BERGEN  (varighet 9.30 – 17.00) (126 timer)

Del 1 – 4 dager           Kr. 8.500,-       14. – 17. februar
Del 2 – 3 dager           Kr. 6.000,-       12. – 14. april
Del 3 – 4 dager           Kr. 8.500,-       20. – 23. juni
Del 4 – 3 dager           kr. 6.000,-       13. – 15. september
Del 5 – 4 dager           kr. 8.500,-         7. – 10. november i Oslo

Vi arrangerer gjerne utdannelsen andre steder i Norge.
Gjennomføres bare hvis minimum 10 deltakere.

Studieavgift betales for hver del og blir dermed fordelt jevnt gjennom hele
studietiden og det er ingen ekstra omkostninger for denne service.

“Flott, brukervennlig, studiemateriell som er lett å følge skritt for skritt
              og som er en god støtte når man skal praktisere på egen hånd”.    HM July04