Hvordan melde seg på utdannelsen

Vi ber deg sende ferdig utfylt søknadsskjema til adressen nedenfor.

Opptakskrav:
Det er foreløpig ingen formelle opptakskrav, men det kan være en fordel å ha:
–          helsefaglig studiekompetanse
–          søkere uten ovennevnte blir vurdert ut fra sin yrkespraksis, annen utdanning
som generell studiekompetanse eller yrkesutdanninger, omsorgsoppgaver
–          fullført videregående utdanning eller yrkesfaglig utdanning
–          gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
–          kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Søknaden blir vurdert og hvis vi mener du passer til studiet får du tilsendt bekreftelse på studieplassen.
Du betaler så den bindende påmeldingsavgiften på kr. 1000,- og studieplassen er reservert.

Vær oppmerksom på at du er forpliktet til å levere inn 20 klienthistorier i løpet av utdannelsen.

Vi har rullerende opptak. Det vil si at vi har ingen søknadsfrist, men tar inn kvalifiserte søkere frem
til klassen er fulltegnet. Venteliste opprettes deretter.

For å sikrer at hver elev får den hjelp og oppmerksomhet som er nødvendig for en god utdannelse
prøver vi å begrense deltagerantallet til 16 elever.

For å sikre deg studieplass betales påmeldingsgebyr pålydende kr. 1.000,- så snart studiebekreftelse er mottatt.
For mer informasjon kontakt:

Bowen Akademiet
v/ Vibeke Brems
Olaf Bullsvei 66, 0765 Oslo
Tel: 922 10451
E-post: vibekebrems@gmail.com