Søknadsskjema for utdannelse innen

Bowen Teknikken i regi av
College of Bowen Studies

Vennligst benytt blokkbokstaver.
Jeg ønsker å delta på utdannelse i Bowen Teknikken i regi av C.B.S.
som starter i 2019

Navn:         …………………………………………………………..……………………………………

Adresse:     ………………………………………………………………………………………………

Postnr.        …………… By: …………………………………………………………….

Telefon:      …………………….……………..(Privat)          …………………………………….(mobil)

e-mail         ………………………………………………      Yrke………..…………….…………

Kvalifikasjoner innen andre terapiformer – hvis du

har:  ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Har du fullført anatomi, fysiologi og sykdomslære? JA   Hvor mange poeng?……..         NEI …….

Har du fullført førstehjelps kurs?    JA i året 20…         NEI

Har du anledning til å ha med deg behandlingsbenk……… (Gjelder bare ved arrangement utenfor Oslo)

Hvor/hvordan fikk du høre om denne utdannelsen?……………………………………………..

Jeg er innforstått med at jeg er forpliktet til å levere inn 20 klienthistorier i løpet av utdannelsen …………….

Opptakskrav:
Det er foreløpig ingen formelle opptakskrav, men det kan være en fordel å ha:
–          helsefaglig studiekompetanse
–          søkere uten ovennevnte blir vurdert ut fra sin yrkespraksis, annen utdanning som
generell studiekompetanse eller yrkesutdanninger, omsorgsoppgaver
–          fullført videregående utdanning eller yrkesfaglig utdanning
–          gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
–          kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Vi har rullerende opptak. Søknadsfrist for kvalifiserte søkere er 15. januar 2019.
Når klassen er fulltegnet opprettes venteliste.
For å sikrer at hver elev får den hjelp og oppmerksomhet som er nødvendig for en god utdannelse prøver vi å begrense deltagerantallet til 16 elever.

Dato …………………………. Signatur: ………………………………………………..

Utfylt skjema sendes så hurtig som mulig til instruktør og studiekoordinator:
Vibeke Brems , Bowen Akademiet, c/o Olaf Bulls vei 66, 0765 Oslo
Tel: 922 10451 e-post: vibekebrems@gmail.com