UTDANNINGENS STRUKTUR

Utdanningen er tilrettelagt for praktisk undervisning, en metode som bidrar til at
studentene raskt blir fortrolig med den nye teknikken.
Etter å ha gjennomført en vellykket utdannelse får man overlevert et diplom
av C.B.S. Certificate of Proficiency in The Bowen Technique.

 

Utdannelses program 2018 i Oslo (varighet 9.30 – 17.00) (126 timer + ca. 100 timer selvstudie)
INGEN NYE DATOER ER SATT OPP FØR NYTT SKOLELOKALE ER FUNNET.

Modul 1 – 4 dager           Kr. 7.400,-          14. –  17. september
Model 2 – 3 dager           Kr. 4.900,-          27. –  29. oktober
Modul 3 – 4 dager           Kr. 7.400,-           7. –  10. desember
Modul 4 – 3 dager           kr. 4.900,-           2. –    4. februar 2018
Modul 5 – 4 dager           kr. 8.500,-         12. –  15. april

Vi arrangerer gjerne utdannelsen andre steder i Norge.
Gjennomføres bare hvis minimum 10 deltakere.

Studieavgift betales for hver del og blir dermed fordelt jevnt gjennom hele
studietiden og det er ingen ekstra omkostninger for denne service.

“Flott, brukervennlig, studiemateriell som er lett å følge skritt for skritt
              og som er en god støtte når man skal praktisere på egen hånd”.    HM July04