College of Bowen Studies (CBS)

Bowen Akademiet representerer europas ledende skole i undervisning av BowenTeknikken, College of Bowen Studies (CBS) her i Norge. Julian Baker har selv lært teknikken i Australia,og brakte den til England 1992. Han er meget entusiastisk og han studerer Bowengrepene inngående og kan bare konstatere at Bowen Teknikken er så genial, at alt undervisningsmateriell for grunnutdanningen er basert på den originale BowenTeknikken.
Her forteller Julian Baker om prinsippene i BowenTeknikken https://www.youtube.com/watch?v=ndeRZGHG20k&feature=share

Julian Baker har tilrettelagt et innspirende,lettfattelig studieprogram med detaljert og illustrert studiemateriell, som er oversatt til norsk.

Julian Baker arrangerer disikeringskurs for osteopater, kiropraktorer, sportsterapeuter og fysioterapeuter terapeuter fra hele verden.
Dette for å gjøre seg grunndig kjent med kroppens bindevev, muskel- og skjelettsystem.
Julian Baker holder foredrag for leger og helsepersonell over hele Europa.

CBS underviser over hele Storbritannia, Irland, og resten av Europa.
Den modulære utdannelsesstrukturen betyr at betalingen skjer underveis, slik at du kan budsjettere for hver samling.

Undervisningen er enkel og praktisk lagt opp. Å lære BowenTeknikken er ikke vanskelig. Vi underviser i små grupper, hvilket betyr hver student får mye oppmerksomhet og nøye oppfølging. Hver student får kontinuerlig tilbakemelding på sin utvikling, slik at vi sikrer at de blir gode terapeuter.
Utdanningen er spesielt tilrettelagt for at mennesker med forskjellig bakgrunn kan tilegne seg opplæringsprogrammet for Bowen Teknikken.
Studentene blir som regel gledelig overrasket over bedring, ikke bare i sin egen helse etter 1. modul, men også over resultater på klienthistoriene sine.
Studentene får automatisk medlemskap i Bowen Norge, samt forsikring under studietiden.
Undervisningen finner sted sentralt i Oslo eller eventuelt andre større byer i Norge.